تماس با ما.

نشانی : تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از پارک ساعی ، برج سرو ساعی طبقه 13 ، واحد 1302


تلفن : 88559775 – 88712256 – 88106170 – 88106882

فکس : 88713569

مدیریت : 6348-145-0912 (صرفا جهت خرید عمده)

پست الکترونیک : info@taraindustry.com